De door de Staatssecretaris vastgestelde tarieven zijn thans gepubliceerd in de Staatscourant.

(stcrt-2014-32149). 

In de nieuwe tariefstructuur wordt met ingang van 2015 onderscheid gemaakt tussen standaard bewinden en bewinden met problematische schulden. 

In onderstaande tabel staan de tarieven vermeld voor 2021 met betrekking tot beschermingsbewind. 

 

Intakekosten (eenmalig) 

Bewindvoering alleenstaande €  657,03 (incl. 21% BTW)
Bewindvoering samenwonenden €  787,71 (incl. 21% BTW)

 

Bewindvoering zonder schulden (per maand)

Voor een alleenstaande € 119,69 (incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden € 143,58 (incl. 21% BTW)

 

Bewindvoering met problematische schulden (per maand)

Voor een alleenstaande € 154,88 (incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden €164,66 (incl. 21% BTW)

 

Rekening en verantwoording (eenmalig)   

 Voor een alleenstaande € 204,00 (incl. 21% BTW)
 Voor samenwonenden € 236,00 (incl. 21% BTW)

 

Overige tarieven 

Uurtarief € 82,06 (incl. 21% BTW)
Verhuizing/ontruiming/verkoop € 339,00 (incl. 21% BTW)
PGB Beheer € 614,68 (incl. 21% BTW)

 

Voor mensen met onvoldoende draagkracht kan bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente waar zij zijn ingeschreven.