Werkwijze

Afdrukken

Wij zijn dienstverleners. Dat betekent dat u van ons een financiële dienst afneemt. Wij werken alleen onder toezicht van een Rechtbank en volgens de kwaliteitseisen die voor beschermingsbewindvoerders gelden.

Wij zorgen er voor dat u balans krijgt tussen uw inkomen en  uitgaven. Wanneer u schulden heeft, maken wij een plan van aanpak hoe deze schulden kunnen worden opgelost. In dit plan van aanpak staat hoe u er voor kunt zorgen dat wij een oplossing kunnen vinden voor uw schulden. Ook maken wij een heldere tijdsinschatting op basis van uw situatie. Dit zodat u weet hoelang het duurt voordat u schuldenvrij bent. Wij voeren dit plan van aanpak met u samen uit.

Wanneer u ons inschakelt krijgt u volledig inzicht in uw eigen gegevens. U krijgt toegang tot uw digitaal dossier, die u op ieder moment dat u wenst, kunt raadplegen. U ziet in uw digitale dossier uw budgetplan, mutaties op uw bankrekeningen, een overzicht wat er daadwerkelijk is binnen gekomen, uw schuldenlijst, uw polissen en alle andere documenten die u mogelijk nodig heeft  Wij bieden u totale inzicht en overzicht.

Naast het bieden van inzicht en overzicht doen wij nog meer. Wij nemen alle handelingen die van belang zijn voor uw financiën van u over. Dit betekent dat wij contact onderhouden met degenen waar u geld van krijgt en met degenen die u geld moet betalen. Dit zijn niet alleen uw schuldeisers, maar ook de partijen (bijvoorbeeld uw verhuurder) die u maandelijks moet betalen

Zizow Bewind beschermt en beheert als bewindvoerder het vermogen van de cliënt. Aan de hand van de inkomsten en de vaste uitgaven stellen wij in samenspraak met de cliënt een budgetplan op. Wanneer de uitgaven meer bedragen dan de inkomsten zullen er beslissingen genomen moeten worden om het budget sluitend te krijgen. Zizow bewind neemt deze beslissingen en legt uit waarom deze nodig zijn en ervoor gekozen is.

Jaarlijks legt Zizow bewind rekening en verantwoording af aan de Kantonrechter; dit is een overzicht van alle inkomsten, uitgaven en aflossingen waarbij wij als bewindvoerder ons verantwoorden voor ons handelen.

Zizow Bewind zorgt voor:

  • Beschermingsbewind aanvraag
  • Budgetplan opstellen en uitvoeren
  • Ziektekosten declareren
  • Toeslagen Belastingdienst aanvragen
  • Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen
  • Eenvoudige belastingaangifte box 1 verzorgen
  • Betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast treffen
  • Jaarlijkse rekening en verantwoording bij de Kantonrechter