Budgetbeheer

Budgetbeheer

28 Sep, 2018 1054 Inkomensbeheer
Afdrukken

Zizow Bewind zorgt voor financiele gezondheid. Schulden staan financiele gezondheid in de weg. Wij kijken naar de mogelijkheid om binnen het budget betalingsregelingen te treffen met schuldeisers. 

Op het moment dat blijkt dat schulden niet met betalingsregelingen zijn op te lossen, omdat het budget dit niet toelaat, is er vaak sprake van een problematische schuldsituatie. In het geval van een problematische schuldsituatie verzorgt Zizow Bewind een aanvraag bij de gemeente waar de onder bewindgestelde woonachtig is. Zizow Bewind volgt dan het schuldregelingstraject en onderhoud contact met de gemeente.

INKOMENSBEHEER

Dit wordt ook wel budgetbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.

Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan inkomensbeheer een prima oplossing zijn.

Na aanmelding wordt met u een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken en een (voorlopig) budgetplan wordt gemaakt.

Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden Zizow Bewind voor u gaat verrichten. Dit contract wordt tijdens het intakegesprek doorgenomen en ondertekend.

Bij inkomensbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse zaken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte/toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, het (in overleg) treffen van betalingsregelingen e.d.

Bij alle vormen van inkomensbeheer opent Zizow Bewind voor u een bankrekening, die door Zizow Bewind wordt beheerd.

Via deze bankrekening worden de inkomsten en uitgaven geregeld.